Search

Friday, April 17, 2015

በዚህ ሀገር ለእኔና ቤተሰቦቼ ደህንነት የለም ..... ለሁሉም እንዲደርስ እባካችሁ ሼር በማድረግ በደቡብ አፍሪካ እየተፈፀመ ያለውን ግፍ ለአለም ሚዲያዎች እንዲደርስ ሼር በማድሙረግ ድርሻዎን ይወጡ ።በዚህ ሀገር ለእኔና ቤተሰቦቼ ደህንነት የለም ..... ለሁሉም እንዲደርስ እባካችሁ ሼር በማድረግ በደቡብ አፍሪካ እየተፈፀመ ያለውን ግፍ ለአለም ሚዲያዎች እንዲደርስ ሼር በማድሙረግ ድርሻዎን ይወጡ ።

..

No comments:

Post a Comment