Search

Monday, April 20, 2015

መስቀሉ ሰዎች ምን አይነት ውብ ስም ነው!!ሰማይትነት ከላይ ነው ሰውን ማረድ ከምድር!! እናንተ ጸንታቹ ይህንን ከብር አያቹ !ይብላኝ ለኛ የእናንተ በረከት በኛ ይደር! ! ለገዳይዎቹም አቤቱ የሚሰሩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው! !No comments:

Post a Comment